Учнівське самоврядування

Втілення ідеї самоврядування

Сьогодні нам понад усе бракує саме компетентного досвіду участі у суспільно-політичних процесах в країні. Тому насамперед ми маємо створити умови для того, щоб наші діти могли його набути: шляхом участі у шкільному самоврядуванні, створення дитячих і молодіжних об’єднань, співробітництва з громадськими організаціями, самостійного прийняття рішень й уміння діяти в правовому полі, аналізувати різноманітніситуації, передусім, у своєму найближчому оточенні.
Головне завдання шкільного самоврядування полягає в тому, що через розвиток соціальної активності учнів виховувати в них почуття власної гідності, надавати їм можливість виявляти себе далі.
Загальноліцейним органом учнівського самоврядування в ліцеї є Рада активу, яка обирається щорічно на загальноліцейній конференції на початку кожного навчального року. В раді активу створені центри.

 Основний принцип учнівського самоврядування:
„Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо.

Учнівське самоврядування

Це не засіб звільнення педагогів від їх обов’язків і завантаження ними учнів.
Це засіб розширення діапазону діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, можливостей для їх об’єднання, творчого пошуку, виявлення ініціативи.
Це засіб жити і працювати за законами демократичного суспільства , де існують гуманістичні відносини між людьми.

 Учнівське самоврядування в ліцеї має на меті:

-через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу, суспільства;
-зробити мету і завдання реформування виховної роботи особливо значущими для кожного учня;
-сформувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму та відкритості.
Учнівське самоврядування у школі – це спосіб організації життя учнівського колективу, воно дозволяє учням відчути себе господарями в школі, класі, розвиває навички організаторської роботи в управлінні справами колективу. Головне завдання учнівського самоврядування– це розвиток соціальної активності учнів, виховання в них почуття власної гідності, надання їм можливості виявити себе, формування управлінських навичок.

Шляхи підвищення активності та ролі учнівського самоврядування.

  1. Надання учням більшої самостійності в організації колективної творчої діяльності.
  2. Активне залучення учнів до всіх сфер життя шкільного колективу.
  3. Поєднання самодіяльності учнів з наданням допомоги дорослими.
  4. Збагачення життєвих цілей і внутрішнього духовного світу кожного члена шкільного колективу шляхом виявлення та реалізації привабливих соціально-колективних ініціатив.
  5. Надання учням реальних прав та обов’язків.
  6. Повага педагогів до самостійних думок представників і рішень органів учнівського самоврядування.
  7. Виявлення справжніх лідерів, залучення їх до активної громадської діяльності. Дотримання принципу: жодного підлеглого – всі організатори та відповідальні виконавці.
  8. Кваліфікована, тактовна педагогічна допомога представникам учнівського активу.
  9. Розширення меж гласності учнівського самоврядування, відкритий характер роботи всіх органів учнівського самоврядування.

Члени учнівського самоврядування дотримуються таких правил:

1. Сміливіше внось свої пропозиції задля прийняття колективного рішення.
2. Не бійся, що вносиш ідеї прості, з банку ідей виберемо золоті.
3. Ідею іншого не маєш права критикувати, покритикуєш — не буде ідей.
4. Думку викладай розважливо, якщо потрібно — повтори.
5. Часу не марнуй, пропозиції внось коротко і ясно. 6. Чітко втямиш — краще зробиш.
7. Погодився легко — не означає сприйняв глибоко.
8. Не думай, що ти в чомусь переважаєш друзів, і не смій задаватися.
9. Довіру треба розуміти так: усе перевіряється ділом, турботою і дружбою.
10. Перш ніж приймати рішення, навчись бездоганно його виконувати.
11. Будь-яке діло вінчає результат. Не соромно помилятися. Соромно не вміти і не бажати виправитися.
12. Зауваження приймаються, пропозиції виконуються.
13. Твори, фантазуй сміливіше — шукай шляхів виконання рішень.
14. Не відкладай на завтра вирішення питання, яке необхідно і можна вирішити сьогодні.
15. Прийняв рішення — виконуй! Доручив іншим — довіряй! Довіряючи — перевіряй! Перевіряючи — допомагай! Допомагаючи — не підміняй!

Співпраця керівництва ліцею з учнівським самоврядуванням передбачає:

-відмову від адміністративного характеру управління;
-в своїй основі — повагу до особистості школяра;
-особливу організацію діяльності, яка породжує у школярів потребу в самоврядуванні;
-конкретну методику залучення учнів до процесу творення;
-дружні, товариські, довірливі стосунки між педагогами й учнями;
-захищеність школярів від приниження, звинувачень, докорів, образ підозрою у нездатності або небажанні брати участь у діяльності;
-унеможливлення примусу до діяльності;
-впевненість у досягненні мети;
-створення інтелектуального тла колективу;
-колективний, спільний аналіз загальної роботи.

СПИСОК ЧЛЕНІВ РАДИ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ППЛЗТ

ГОЛОВА:

Добровольська Надія – група 21/22

 

Заступник голови:

Новаковський Владислав 33/34

Секретар:

Захарова Лілія 9/10

Члени ради учнівського самоврядування:

Обов᾽язки

9/10

Данюнюкін Сергій

21/22

Ситченко Данило

Промський Дмитро

17/18

Мосяженко Євген

Рубанов Олександр